Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva

PDF
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 2
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 3
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 4
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 5
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 6
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 7
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 8
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 9
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 10
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 11
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 12
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 13
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 14
Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 15
¿Le interesa el anuncio?
1/15
PDF
3.195 €
Precio bruto, IVA – 23%
13.900 PLN
≈ 3.398 US$
2.597,56 €
Precio neto
Contacte con el vendedor
Marca:  Stiler
Modelo:  RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER
Tipo:  biotrituradora
Año de fabricación:  2020
Peso neto:  340 kg
Ubicación:  Polonia Sokołów Podlaski
Fecha de publicación:  21 mar 2024
Agronetto ID:  KT16860
Descripción
Dimensiones totales:  0.1 m × 0.1 m × 0.15 m
Motor
Marca:  ZASILANIE Z WOM
Estado
Estado:  nuevo
Información adicional
Color:  azul

Información adicional — Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 42R, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva

Inglés
STILER BX42R WOOD chipper

The machine is used for shredding branches, tree trunks up to 10 cm in diameter, with roots up to 25 cm.

A newer reinforced model.

EQUIPPED WITH A NEW GENERATION HYDRAULIC SYSTEM WITH RELIABLE DISTRIBUTORS !!!
Technical data:

    Model: BX42R
    The size of the shredded material: 10cm in diameter (maximum 25cm with roots)
    Drive system: Drive from tractor engine transmitted by PTO
    Minimum tractor power: 18 hp
    Rotor size: 610 mm
    Rotor thickness: 18 mm
    Number of cutting knives: 4 + 1 counterblade
    Knife type: Hardened tool steel CR12
    Material feeding mechanism: Tractor hydraulic drive - 2 gears
    Mounting system: Three-point suspension system (three-point linkage)
    Dimensions (with folded hopper): 101cm D x 106cm S x 152cm W
    Batch hopper: 50 x 50 cm
    Rotation range of the ejection tube: 360 °
    The height of the ejection tube: 152cm
    Nominal revolutions per minute / Nominal revolutions: 540-1000
    The chipper weight: 340 kg

Specification:

    The material collecting system consists of two hydraulically driven cogged shafts.
    The material retrieval mechanism has a 10-step speed controller and a material dispensing function.
    The hydraulic system drive comes from the tractor's hydraulic outlets (fastening to quick couplings)
    The chipper has a massive disc with a diameter of 610 mm and a thickness of 18 mm.
    The blade has 4 blades cut on both sides sharpened with dimensions 210 mm x 60 mm.
    In addition, the shield shield is secured against a knife.
    The construction of the rotor allows for long-term work without loading the tractor.
    All bearings protected against dust, stripping, etc. are lubricated by easily accessible calendars.
    The disc also has breakers (shovels) shredding the resulting framework to a value of 20-50 mm.
    The chipper with a three-point linkage (TUZ) is designed to work with a farm tractor with a minimum power of 18 km.
    The drive from the tractor to the chipper is transferred by means of a transmission shaft equipped with a safety pin, which is cut in the event of too much load on the machine and disconnects the direct drive.
    The chipper is additionally equipped with shield ventilation.
    The set also includes PTO PTO shaft
    The generated chips are thrown by a tube rotated by 360 ° in relation to the chipper's base.
    The chips obtained have dimensions from 20mm to 60mm.

4 knives sharpened on both sides ensure very high productivity and longevity of the machine. The blades are made of hard tool steel. The machine has 1 counterblade.

The back of the shield has been equipped with breakers and shovels for more efficient ejection of chips from the machine

The machine has two hydraulic feeding rollers. They accelerate work and make it easier to feed branches to the target. In addition, the machine has 10 feed speeds and reverse gear for branch retraction.

The revolutions are transmitted through a power take-off shaft where we connect the machine directly to the tractor shaft. The minimum required rotational speed is 540 rpm.

The machine is equipped with a three-point linkage suspension system.

The 360 ​​° rotary blast allows you to direct the stream in any direction.
Mostrar todo el comentario
Rębak tarczowy STILER BX42R

Maszyna służy do rozdrabniania gałęzi, pni drzew o średnicy do 10cm, z odrostami natomiast do 25cm.

Nowszy wzmocniony model.

WYPOSAŻONY W NOWEJ GENERACJI UKŁAD HYDRAULICZNY Z NIEZAWODNYMI ROZDZIELACZAMI !!!
Dane techniczne:

Model: BX42R
Wielkość rozdrabnianego materiału: 10cm średnicy (maksymalnie 25cm z odrostami)
Układ napędowy: Napęd z silnika ciągnika przekazywany przez WOM
Minimalna moc ciągnika: 18 KM
Rozmiar wirnika: 610 mm
Grubość wirnika: 18 mm
Ilość noży tnących: 4 + 1 Przeciwostrze
Typ noża: Hartowana stal narzędziowa CR12
Mechanizm podawania materiału: Napęd hydrauliczny ciągnika - 2 wałki zębate
System mocowania: Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)
Wymiary (przy złożonym leju wsadowym): 101cm D x 106cm S x 152cm W
Lej wsadowy: 50 x 50cm
Zakres obrotu rury wyrzucającej: 360°
Wysokość rury wyrzucającej: 152cm
Znamionowe obroty na minutę/Obroty znamionowe: 540-1000
Waga rębaka: 340 kg

Specyfikacja:

Układ pobierający materiał zbudowany jest z dwóch zębatych wałów napędzanych hydraulicznie.
Mechanizm pobierający materiał posiada 10 stopniowy regulator prędkości pobierania oraz funkcję wydawania materiału.
Napęd układu hydraulicznego pochodzi z wyjść hydrauliki ciągnika (mocowanie na szybko złączki)
Rębak posiada masywną tarczę o średnicy 610 mm oraz grubości 18 mm.
Na tarczy znajdują się 4 noże tnące dwustronnie ostrzone o wymiarach 210 mm x 60 mm.
Dodatkowo na osłonie tarczy zmocowany jest przeciw nóż.
Konstrukcja rotoru pozwala na długotrwałą pracę bez obciążenia ciągnika.
Wszystkie łożyska zabezpieczone przed dostaniem się do nich kurzu, zrębu itp smarowane są poprzez łatwo dostępne kalamitki.
Na tarczy znajdują się również łamacze (łopaty) rozdrabniające uzyskany zrąb do wartości 20-50 mm.
Rębak o trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ) przeznaczony jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy minimum 18 km.
Napęd z ciągnika na rębak przenoszony jest za pomocą wałka transmisyjnego wyposażonego w zawleczkę bezpieczeństwa, która to zostaje ścięta w przypadku zbyt dużego obciążenia maszyny i rozłącza nam napęd bezpośredni.
Rębak wyposażony jest dodatkowo w wentylację tarczy.
W zestawie dostają Państwo także wałek odbioru mocy WOM
Wytworzony zrębek wyrzucany jest przez rurę obracaną o 360° w stosunku do podstawy rębaka.
Uzyskana zrębka ma wymiary od 20mm do 60 mm.

4 noże obustronnie ostrzone zapewniają bardzo duża wydajność oraz żywotność maszyny. Ostrza wykonane są z twardej stali narzędziowej. Maszyna posiada 1 przeciwostrze.

Tył tarczy wyposażony został w łamaki i łopaty wyrzutowe do efektywniejszego wyrzutu zrębki z maszyny

Maszyna posiada dwa wałki podające hydrauliczne. Przyśpieszają one pracę oraz ułatwiają podawanie gałęzi na tarczę. Ponadto maszyna posiada 10 prędkości podawania oraz bieg wsteczny do wycofania gałęzi.

Obroty przekazywane są po przez wałek odbioru mocy którym łączymy maszynę bezpośrednio z wałem ciągnika. Minimalne wymagane obroty wała to 540 obr./min.

Maszyna wyposażona została w trzypunktowy układ zawieszenia TUZ.

Obrotowy wyrzut 360° zrębki pozwala nam skierować strumień w dowolnym kierunku.
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares

Stiler nuevo 6.160 € Triturador industrial 2020 Polonia, Sokołów Podlaski
Stiler nuevo 4.183 € Triturador industrial 2020 Polonia, Sokołów Podlaski